Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem o postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.