Konferencja prasowa w ramach kampanii edukacyjnej „Czy cena czyni cuda?”

W ramach kampanii edukacyjnej „Czy cena czyni cuda?” objętej patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, realizowanej  przez ZIPSEE „Cyfrowa Polska,  15 maja 2017 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzaty Stręciwilk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pana Mariusza Haładyja, przedstawicieli ZIPSEE „Cyfrowa Polska” z Panem Prezesem Michałem Kanownikiem na czele oraz przedstawicieli firmy ARC Rynek i Opinia.