Konferencja "Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych po transpozycji zmienionych dyrektyw UE"

Konferencja pt. "Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych po transpozycji zmienionych dyrektyw UE", współorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.