XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy - udział Prezes UZP w debacie "Zagrożenia dla branży budowlanej"

2018 r.

Udział Pani Małgorzaty Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w debacie Federacji Przedsiębiorców Polskich pt. "Zagrożenia dla branży budowlanej" podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Przejdź do góry strony