prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

Tadeusz Włudyka Tadeusz Włudyka - profesor nauk prawnych, ukończył studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał stopień doktora i habilitację z nauk politycznych. Odbywał stypendia naukowe w Republice Federalnej Niemiec (Heidelberg, Kassel) i Austrii (Wiedeń, Salzburg). Był doradcą Ministra Skarbu Państwa w latach 1997-2001, członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na giełdzie (w tym Telekomunikacja Polska S.A.), w tym członkiem Komitetu Audytu. Promotor rozpraw doktorskich, rozprawy habilitacyjnej, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2005-2008, profesor i kierownik Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przejdź do góry strony