Michał Rogalski

Michał RogalskiMichał Rogalski jest związany z zamówieniami publicznymi od chwili uchwalenia w roku 1994 ustawy o zamówieniach publicznych. Jest ekspertem, wykładowcą i autorem licznych szkoleń i wykładów dotyczących prawa zamówień publicznych, a także trenerem w kolejnych edycjach "Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych" prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Przez wiele lat pełnił funkcję eksperta ds. Zamówień Publicznych w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Jest współautorem Podręcznika "Nowe podejście do zamówień publicznych" wydanego przez Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. oraz wielu artykułów dotyczących zamówień publicznych, w tym dotyczących ich informatyzacji, publikowanych przez wydawnictwo C.H. Beck oraz w miesięczniku Zamówienia Publiczne Doradca.

Uczestniczył w wielu dużych projektach doradczych związanych z udzielaniem zamówień w branży IT, a także zamówień, których przedmiotem są wysoce zaawansowane urządzenia techniczne. Przez wiele lat wspomagał zamawiających w sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisów przedmiotów zamówień. Doradzał w zakresie stosowania środków ochrony prawnej.

Na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przeprowadził ponad sto kontroli zamówień, z branży IT współfinansowanych ze środków europejskich. Był organizatorem i prelegentem wielu konferencji poświęconych najtrudniejszym problemom związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w tym konferencji objętych patronatem Urzędu Zamówień Publicznych. Organizował konferencję dotyczącą zapobieganiu korupcji w zamówieniach publicznych. Od przeszło 10 lat bierze udział w pracach niemal wszystkich komisji sejmowych związanych z wprowadzaniem zmian w prawie zamówień publicznych. W 2014 r. uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez UZP, opracowującego wzory dobrych praktyk w zamówieniach IT.

Za zasługi w działalności społecznej oraz popularyzowaniu nowoczesnych technologii informatycznych został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi.

Przejdź do góry strony