Ewa Wiktorowska

Ewa Wiktorowska Mgr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane w dwóch specjalnościach; Wpis na listę trenerów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rok 1997 r.; 16 luty 1997 r.; Wpis na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  na 6- letnią kadencję - 30 sierpnia 2004 r.; Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej od 2008 r., obecnie radca KIG; Członek założyciel, obecnie prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; Przewodniczący kapituły Kryształy Przetargów Publicznych nagrody dla zamawiających i wykonawców z obszaru zamówień publicznych; Członek Rady programowej miesięczników ds. zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” wydawnictwo Presscom oraz „Doradca Zamówienia Publiczne” wydawnictwo Publicus; od 2012 r. biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; od 2016 r. do 09.2018 r. członek Rady Zamówień publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; autor i współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych, robót budowlanych, koncesji na roboty budowlane i usługi, partnerstwa publiczno- prywatnego; trener i wykładowca z zakresu  tematyki zamówień publicznych .

Przejdź do góry strony