prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki

Paweł Nowicki Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Radca prawny, kieruje Praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Europejskiego, Pomocy Publicznej i Funduszy Unijnych w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski & Partners. Specjalizuje się w tematyce prawa gospodarczego i polityk gospodarczych Unii Europejskie, w szczególności w prawie zamówień publicznych i PPP. Ekspert Komisji Europejskiej z dziedziny prawa zamówień publicznych – członek działającej przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych na kadencję 2012-2015. Od 2020 r. ekspert Banku Światowego w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Mediator Stały oraz Koncyliator Stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (The Public Procurement Law Association) oraz Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Członek kolegium redakcyjnego European Procurement & Public Private Partnership Law Review. Autor ponad 80 publikacji na temat prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi, PPP, funduszy unijnych oraz nowoczesnych technologii. Ceniony trener i wykładowca, prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno w Polsce, jak i za granicą ( m.in. w Rzymie, Mediolanie, Cardiff i Budapeszcie).

Przejdź do góry strony