Balbina Kacprzyk

Balbina Kacprzykmgr inż. budownictwa, wykładowca na kursach kosztorysowania oraz zamówień publicznych na roboty budowlane, autorka licznych ekspertyz i opinii oraz publikacji związanych z kosztorysowaniem i zamawianiem robót budowlanych, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w latach 2013-2019, obecnie Przewodnicząca Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB,  członek Komitetu Ekonomiki PZiTB. Od 1996 roku – prowadzi biuro kosztorysowe Amplus, od 2006 roku jest dyrektorem Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB Sp. z o.o.

Przejdź do góry strony