Anna Szymańska

Anna Szymańska

Anna Szymańska, radca prawny (od 2010 r.) w o.i.r.p. Warszawa oraz partner w warszawskim biurze Kancelarii prawnej Dentons, Zespół Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych.

Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (obecnie Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) Wieloletnia wykładowczyni Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów naukowych oraz Komentarza do zamówień sektorowych (2011).

Od 2005 r. specjalizuje się w zamówieniach publicznych, a także PPP, koncesjach na roboty budowlane i usługi, prawie handlowym i cywilnym, w tym prawie kontraktowym.

Branże: infrastruktura i budownictwo, obronność i bezpieczeństwo, energetyka, gospodarka odpadami, transport, life science, IT.

Przejdź do góry strony