Agnieszka Olszewska - Wiceprzewodnicząca Rady Zamówień Publicznych

Agnieszka Olszewska

Od 1998 roku specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, doskonale zorientowana w specyfice pracy zamawiających klasycznych i sektorowych, menedżer z wieloletnim doświadczeniem odpowiedzialny za obszar zakupów. Kierowała projektami transformacji organizacji zakupowych w celu zapewnienia zwiększenia efektywności procesu zakupowego przy wykorzystaniu najlepszych praktyk rynkowych.

Wiedzę o systemie zamówień publicznych zdobywała pracując w Urzędzie Gminy Pomiechówek (1998-2000), w Urzędzie Zamówień Publicznych (2000-2002), w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów (2002-2005), w Banku Gospodarstwa Krajowego (2005-2006). W kolejnych latach była odpowiedzialna za obszar zakupów w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. (2009-2012), Dalkii Warszawa S.A. (2012-2014) oraz w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A.(2014-2017), gdzie stworzyła i wdrożyła model organizacji zakupowej Grupy Kapitałowej PGNiG oparty na centralnym zarządzaniu kategoriami zakupowymi w celu zwiększenia efektywności zakupów z jednoczesnym uzyskaniem znacznych oszczędności rdr.

Była Członkiem Zarządu PGNiG Serwis sp. z o.o., spółki będącej Centrum Usług Wspólnych dla GK PGNiG, gdzie nadzorowała obszary m.in. związane z organizacją Spółki, architekturę procesów biznesowych oraz koordynację realizowanych w Spółce projektów, obszar wszystkich zakupów realizowanych przez Spółkę, również tych realizowanych na rzecz klientów Spółki, zarządzanie i administrowanie obiektami, inwestorstwo zastępcze, a także całokształt przedsięwzięć związanych z zastosowaniem informatyki w Spółce, w zakresie realizacji i dostarczania usług informatycznych, zarządzania majątkiem informatycznym, nawiązywania współpracy i budowania relacji z klientami.

Obecnie Dyrektor Pionu Zakupów w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Autorka wielu publikacji dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, podczas których przedstawia od strony praktycznej zagadnienia dotyczące zamówień publicznych oraz zarządzania funkcją zakupową.

Wielokrotnie była uczestnikiem prac komisji sejmowych nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przejdź do góry strony