I posiedzenie Rady Zamówień Publicznych

6 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyło się I posiedzenie Rady Zamówień Publicznych, które prowadził Pan Janusz Niedziela, przewodniczący Rady Zamówień Publicznych. W obradach Rady uczestniczyła także Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Podczas tego posiedzenia Rada wyłoniła spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady. Został nim Pan Tomasz Czajkowski.

W trakcie posiedzenia nastąpiło ukonstytuowanie się Rady oraz przyjęcie przez Radę Regulaminu Rady Zamówień Publicznych.

Rada wysłuchała również informacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej efektu debat na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych, przeprowadzonych od grudnia 2016 roku do lutego 2017 roku. Pani Prezes przedłożyła Radzie do zaopiniowania  materiał zawierający podsumowanie debat.

Galeria

Przejdź do góry strony