Powołanie Rady Zamówień Publicznych

Uroczystość powołania członków Rady Zamówień Publicznych odbyła się w dniu 6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

Pan Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów wręczył akty powołania członkom Rady Zamówień Publicznych. W skład Rady weszli:

 1. Pan Janusz Niedziela – Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych
 2. Pani Iwona Bendorf-Bundorf
 3. Pan dr Łukasz Bernatowicz
 4. Pan prof. dr hab. Andrzej Borowicz
 5. Pan Tomasz Czajkowski
 6. Pan Wojciech Hartung
 7. Pan Dariusz Koba
 8. Pan Marek Kowalski
 9. Pani Agnieszka Olszewska
 10. Pan dr Wojciech Robaczyński
 11. Pan Michał Rogalski
 12. Pani Joanna Sauter-Kunach
 13. Pani Sylwia Szczepańska
 14. Pan prof. dr hab. Ryszard Szostak
 15. Pani Ewa Wiktorowska

Rada Zamówień Publicznych, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, będzie wspierać Prezesa Urzędu w działaniach związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych. Do zadań Rady należy w szczególności: wyrażanie opinii w istotnych sprawach dla systemu zamówień publicznych, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych, opiniowanie rocznych sprawozdań Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, a także ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie.

Galeria

Przejdź do góry strony