Departament Kontroli Zamówień Publicznych

Dyrektor: Zbigniew Wiecha

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Tyc-Okońska

tel. (22) 458 77 65

Departament Kontroli Zamówień Publicznych realizuje zadania wynikające z ustawowych uprawnień kontrolnych Prezesa w zakresie kontroli doraźnej i uprzedniej zamówień publicznych.