Małgorzata Stręciwilk

MAŁGORZATA STRĘCIWILK - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez: Departament Prawny, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Odwołań, Pion Ochrony, Audyt Wewnętrzny oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


Hubert Nowak

HUBERT NOWAK - Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez Departamentem Kontroli Zamówień Publicznych, realizacją zadań wynikających z rządowych programów antykorupcyjnych oraz działaniami dotyczącymi elektronizacji systemu zamówień publicznych.


Barbara Loba

BARBARA LOBA - Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez Departamentem Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych.


Sebastian Szaładziński

SEBASTIAN SZAŁADZIŃSKI - Dyrektor Generalny Urzędu Zamówień Publicznych

Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez Biuro Organizacyjno-Finansowe oraz zadań określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej i wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania; nadzór nad koordynacją i terminowością rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.