Sebastian Szaładziński - Dyrektor Generalny Urzędu Zamówień Publicznych

Sebastian Szaładziński - powołany na stanowisko dyrektora generalnego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21 marca 2016 r.

W 1999 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Od 2000 r. zatrudniony w Urzędzie Patentowym RP. W latach 2003 – 2005 pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2005 r. do 2013 r. zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych najpierw jako główny specjalista następnie jako naczelnik wydziału zamówień publicznych. Od 2008 r. dyrektor Biura Zamówień Publicznych MSZ, od 2009 r zastępca dyrektora Biura Prawnego i Zamówień Publicznych, a następnie Biura Dyrektora Generalnego. W latach 2013 – 2015 dyrektor Departamentu Administracyjnego, a następnie Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od 2015 r. ponownie zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego MSZ.

W latach 2004 – 2007 arbiter rozpatrujący odwołania w sprawach zamówień publicznych.

W latach 2010 – 2012 członek Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Edukacji Narodowej. W latach 2012 – 2016 członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów.

Jako trener prowadził szkolenia z zakresu zamówień publicznych, etyki w służbie publicznej, antykorupcji i konfliktu interesu.

Ukończył magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zna język francuski i angielski.

Pasjonat biegania. Ukończył ponad 20 maratonów i ultramaratonów górskich.

Przejdź do góry strony