Joanna Knapińska - Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

Joanna Knapińska – doktor nauk prawnych, radca prawny.

1 listopada 2019 r. powołana na stanowisko Wiceprezesa UZP.

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, głównie w administracji rządowej. Od 2005 r. była zatrudniona w Rządowym Centrum Legislacji, gdzie dogłębnie poznała zasady funkcjonowania rządowego procesu legislacyjnego. Dodatkowo do zadań Departamentu Prawnego i Orzecznictwa, w którym pełniła funkcję naczelnika, a później wicedyrektora, należała między innymi analiza projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych, zarówno ustawowych, jak i wykonawczych. Będąc dyrektorem w Departamencie Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym była odpowiedzialna za przygotowanie stanowisk oraz reprezentowanie Rady Ministrów na rozprawach przed tym Trybunałem.

Od września 2018 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, kierując Zespołem do Spraw Zamówień Publicznych. Zespół ten, wraz z zespołem pracowników Urzędu Zamówień Publicznych, opracował i przeprowadził przez proces legislacyjny nowe Prawo Zamówień Publicznych. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii uczestniczyła również w czynnościach związanych z wprowadzeniem pełnej elektronizacji zamówień publicznych.

Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, podyplomowych studiów na kierunku integracja europejska w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji legislacyjnej. Odznaczona przez Prezesa Rady Ministrów Odznaką Honorową za Zasługi dla Legislacji. Doświadczony wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Lublinie. Wieloletni patron i wykładowca na aplikacji legislacyjnej. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, zasad tworzenia prawa i rządowej procedury legislacyjnej.

Za-miłowanie: syn Igor.

Przejdź do góry strony