Barbara Loba - Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

Barbara Loba – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych, m.in. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni.

W latach 2004-2007 jako arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych orzekała w sprawach odwoławczych dotyczących  procedury udzielania zamówień publicznych. Wielokrotnie pełniła funkcję przewodniczącej zespołu arbitrów.

Z problematyką zamówień publicznych zetknęła się jako radca Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. Świadczyła  pomoc prawną w zakresie obsługi zamówień publicznych na rzecz różnych podmiotów zaangażowanych w postępowanie o zamówienie publiczne. Dysponuje doświadczeniem wynikającym z udziału  w procesie przygotowywania, przeprowadzania i realizacji zamówień publicznych, jak również reprezentowania  zamawiających przed  Krajową Izbą Odwoławczą. Występowała przed sądami powszechnymi jako pełnomocnik zamawiających w procesach związanych z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Z dniem 15 stycznia 2018 r. została powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przejdź do góry strony