Slider

Aktualności

KONSULTACJE DOTYCZĄCE KONCEPCJI NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Opublikowano: 2018-06-06

Miło nam zaprezentować Państwu efekt prac zespołu przedstawicieli UZP i MPiT, tj. Koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych, oraz zaprosić do udziału w konsultacjach.

XI KONFERENCJA NAUKOWA pt. „POTRZEBY I KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Opublikowano: 2018-06-06

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Konferencji Naukowej pt. „Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych”.

Szkolenie „Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert” – 19 czerwca 2018 r.

Opublikowano: 2018-06-05

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Zamówień Publicznych organizuje dnia 19 czerwca 2018 r. jednodniowe szkolenie z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

RODO w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2018-05-25

25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Jego przepisy będą miały także zastosowanie do udzielania zamówień publicznych. Prezes UZP podjął prace, mające na celu opracowanie konkretnych wskazówek i przykładowych klauzul w związku z regulacjami wynikającymi z RODO....

Ogłoszenie tekstów jednolitych dwóch rozporządzeń z zakresu zamówień publicznych

Opublikowano: 2018-05-25

Uprzejmie informujemy, że zostały opublikowane teksty jednolite: rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na...

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)