Slider

Aktualności

KONSULTACJE dot. KONCEPCJI nowego Prawa zamówień publicznych – OLSZTYN, KRAKÓW, LUBLIN

Opublikowano: 2018-06-14

Zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach organizowanych celem konsultacji dot. Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych.

Ankieta dotycząca rozwiązań proponowanych w Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych

Opublikowano: 2018-06-13

Dbając o jak najszersze zapewnienie możliwości zgłaszania uwag do Koncepcji nowego Pzp, Urząd Zamówień Publicznych przygotował ANKIETĘ, która umożliwi powyższe wszystkim zainteresowanym.

Projekt „Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.” pozytywnie zaopiniowany przez Radę Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2018-06-13

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. do procesu uzgodnień został skierowany projekt dokumentu „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.”.

Udostępnienie części Standardów Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia.

Opublikowano: 2018-06-08

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się komunikat dotyczący udostępnienia części Standardów Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia w zakresie procedury przetargu nieograniczonego oraz procedury zmiany interfejsu platformy e-Zamówienia.

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Opublikowano: 2018-06-06

6 czerwca 2018 r. odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego przekazane zostały istotne informacje dotyczące Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych oraz założeń Polityki Zakupowej Państwa.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)