Slider

           

Aktualności

Konferencja w Katowicach pt. „Narzędzia elektroniczne wspierające proces udzielania zamówień publicznych” – NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-09-28

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Narzędzia elektroniczne wspierające proces udzielania zamówień publicznych” w Katowicach 8.10.2018 r.

Konferencja w Warszawie pt. „Elektronizacja - przyszłość zamówień publicznych” – NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-09-28

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych pt. "Elektronizacja - przyszłość zamówień publicznych” - Warszawa, 5 października 2018 r.

Informator UZP nr 2/2018

Opublikowano: 2018-09-24

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Informatora UZP.

Zmiany w wyłączeniach stosowania ustawy Pzp oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Opublikowano: 2018-09-24

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 października 2018 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wprowadzone ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce...

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej progi z art. 138g ustawy Pzp

Opublikowano: 2018-09-19

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu opinii prawnej dotyczącej zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej progi z art. 138g ustawy Pzp oraz kolejnych przykładowych dokumentów mających stanowić wsparcie w procesie udzielania zamówień......

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)