Slider

Aktualności

Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia – trzecia część

Opublikowano: 2018-07-05

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się komunikat dotyczący udostępnienia wypracowanej przez Wykonawcę, Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Cyfryzacji trzeciej i ostatniej części Standardów Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia.

Informacja o stanie projektów, w których uczestniczy Urząd

Opublikowano: 2018-07-02

Jesteśmy u progu wakacji, ale Urząd Zamówień Publicznych nie zwalnia. Poniżej pozwalamy sobie zaktualizować Państwa wiedzę w zakresie prac nad głównymi projektami, w których jako Urząd aktywnie uczestniczymy.

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych – zapraszamy na KONSULTACJE we WROCŁAWIU

Opublikowano: 2018-06-29

Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji organizowanej we Wrocławiu celem konsultacji dot. Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych.

Prezentacja miniPortalu

Opublikowano: 2018-06-29

Przedstawiamy Państwu prezentację multimedialną dotyczącą miniPortalu, który jest budowany przy współpracy Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia – druga część

Opublikowano: 2018-06-26

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się komunikat dotyczący udostępnienia wypracowanej przez Wykonawcę, Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Cyfryzacji drugiej części Standardów Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)