Slider

         

Aktualności

Udział Prezes Małgorzaty Stręciwilk we Wschodnim Forum Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2018-04-17

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Pani Prezes Małgorzata Stręciwilk wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej WSCHODNIE FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zielone zamówienia publiczne - Szkolenia 2018 r.

Opublikowano: 2018-04-13

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 17 i 24 kwietnia 2018 r. dwa jednodniowe szkolenia z zakresu zielonych zamówień publicznych.

Elektronizacja zamówień publicznych

Opublikowano: 2018-04-12

Szanowni Państwo, przypominamy, że przepisy dyrektyw UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej od dnia 18 października 2018 r.

Seminarium „Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych”

Opublikowano: 2018-03-29

28 marca 2018 r. w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych”.

Seminarium UZP pt. "Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych" - NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-03-19

Zapraszamy do udziału w seminarium UZP pt. „Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych” w dniu 28 marca 2018 r.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)