Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2017 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2018 r.

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono formularz Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Formularz ten zamawiający wypełniają samodzielnie korzystając z jego interaktywnej formuły. Przygotowanie i przekazanie Rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Inne formy przesyłania sprawozdania nie są akceptowane.

Aby wypełnić formularz Rocznego sprawozdania należy posiadać login i hasło do Biuletynu Zamówień Publicznych. Wszystkie dotychczas przyznane loginy i hasła zachowują swoją ważność.

Czytaj więcej