Konferencja „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm”

Prezes Urzędu Pani Małgorzata Stręciwilk oraz Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych Pani Anita Wichniak-Olczak uczestniczyły w dniu 8 maja 2017 r. w konferencji pt. „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm” zorganizowanej przez Muratorplus.pl w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa”.

Konferencja była okazją do oceny obecnej sytuacji na rynku zamówień publicznych w branży budowlanej, szczególnie w kontekście efektywnego wykorzystania szans związanych z funduszami unijnymi na infrastrukturę.

Pani Prezes Małgorzata Stręciwilk zaprezentowała obowiązujące oraz planowane zmiany w Prawie zamówień publicznych, sprzyjające rozwojowi rynku zamówień budowlanych. Zwróciła uwagę na podejmowane przez Urząd działania, mające na celu upowszechnienie właściwego wykorzystania w prowadzonych przez zamawiających postepowaniach narzędzi, które uczynią jak najbardziej efektywnym proces wyboru najlepszego oferenta, w tym np.  dotyczących pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Pani Dyrektor Anita Wichniak-Olczak przedstawiła uczestnikom dane związane z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane, w tym wartość tego rodzaju zamówień udzielonych w 2016 r., konkurencyjność w przypadku robót budowlanych i stosowanie kryteriów oceny ofert.  Prezes UZP uczestniczyła również w panelu dyskusyjnym „Mądry Polak po szkodzie? Jakich błędów na budowlanym rynku zamówień publicznych nie wolno nam powtórzyć?”.

Na zakończenie obrad podpisany został list intencyjny o współpracy w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa”.