Istotne zmiany na Platformie eKatalogi!

Pierwsza ze zmian odnosi się do kont Wykonawcy na Platformie. Przed zmianami Wykonawca mógł mieć jedno konto, a obecnie wprowadzona została funkcjonalność analogiczna jak oferowana jest zamawiającym, czyli możliwość odzwierciedlenia struktury decyzyjnej firmy poprzez nadawanie statusów „Kierownika Wykonawcy” i „Asystenta Wykonawcy”. Każda organizacja Wykonawcy może posiadać jednego lub więcej Kierowników Wykonawcy, i Asystentów Wykonawcy. Użytkownik o statusie Kierownika może modyfikować dane organizacji, koszty dostawy, dane wszystkich użytkowników w ich organizacji, akceptować lub odrzucać użytkowników. Asystenci mają możliwość tworzenia kart produktów w statusie Wersja robocza, edytowania kart produktów w statusie Wersja robocza, importowania produktów w statusie Wersja robocza, klonowania produktów, tworzenia, usuwania katalogu i edytowania jego nazwy, oraz przenoszenia produktów do innego katalogu. Tylko Kierownicy Wykonawcy mogą wysłać karty produktów do zatwierdzenia oraz zatwierdzać przyjęcie zamówienia do realizacji.

Druga ważna modyfikacja, to wprowadzenie, obok kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, możliwości składania i potwierdzania zamówienia bez konieczności  użycia  podpisu elektronicznego. Do przeprowadzenia transakcji obu stronom postępowania – czyli zarejestrowanym na Platformie eKatalogi Zamawiającym i Wykonawcom – wystarczy kliknięcie odpowiednio „złóż zamówienie bez podpisu” oraz „akceptuj  zamówienie bez podpisu”.

Wprowadzane modyfikacje są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez  Użytkowników Platformy, między innymi w czasie organizowanych przez Urząd Dni Otwartych eKatalogów czy też w ramach wsparcia technicznego dostępnego dla wszystkich zainteresowanych Platformą. Wszystkie one są bardzo istotne – bowiem to między innymi na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące wprowadzanych zmian.

Dla ułatwienia korzystania z eKatalogów Urząd Zamówień Publicznych przygotował filmy instruktażowe pokazujące ich działanie od rejestracji do zawarcia transakcji – zarówno dla Zamawiających, jak i dla Wykonawców. Są one dostępne pod adresami:

Film instruktażowy dla Wykonawcy

Film instruktażowy dla Zamawiającego

Platforma eKatalogi to bezpłatna internetowa platforma zakupowa udostępniona przez Urząd Zamówień Publicznych. Daje firmom możliwość zamieszczenia oferty na towary bądź usługi, a kupującej na niej administracji publicznej umożliwia szybkie i proste przejście procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwot zobowiązujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku większości zamawiających kwoty nieprzekraczającej 30.000 Euro.

Serdecznie zapraszamy – www.ekatalogi.uzp.gov.pl