Zmiany w Pzp procedowane przez Stały Komitet Rady Ministrów

Informujemy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Projekt obejmuje również zmiany w Prawie zamówień publicznych. Celem zmian jest przede wszystkim doprecyzowanie kwestii dotyczących trybu podstawowego, kontroli oraz środków ochrony prawnej. Projektowane zmiany wynikają zarówno z dokonanej analizy nowego Pzp, jak i uwzględnienia stanowisk interesariuszy systemu zamówień publicznych wyrażanych w czasie spotkań, konferencji, czy warsztatów, a także są wynikiem zapytań o interpretację przepisów nowego Pzp. Należy podkreślić, że proponowane zmiany ułatwią stosowanie nowego Pzp, jednak nie ingerują w fundamentalne mechanizmy, procedury oraz instytucje ustawowe.

Przejdź do góry strony