Zmiany w Pzp po rozpatrywaniu przez Stały Komitet Rady Ministrów

Informujemy, że Stały Komitet Rady Ministrów zakończył rozpatrywanie projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Tym samym projekt czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.

Projekt obejmuje również zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych, w tym skreślenie art. 2 ust. 2 ustawy, tj. regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych.

Celem pozostałych zmian jest przede wszystkim doprecyzowanie przepisów dotyczących trybu podstawowego, kontroli oraz środków ochrony prawnej.

Przejdź do góry strony