Zmiany na miniPortalu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 14 grudnia wprowadzone zostały modyfikacje systemu miniPortal.

Główna zmianą jest automatyzacja procesu szyfrowania i deszyfrowania ofert i wniosków o dopuszczanie do udziału w postępowaniu.

Mechanizm szyfrowania i odszyfrowania ofert nie będzie wymagał pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ aktualnie cały ten proces, zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl

Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

Zamawiający również nie potrzebuje aplikacji ani klucza prywatnego, by odszyfrować otrzymane oferty. Aby to zrobić, musi zalogować się na miniPortalu, wejść w menu „Deszyfrowanie” i wybrać plik do odszyfrowania. System miniPortal zweryfikuje do którego postępowania zaszyfrowana została oferta i ją odszyfruje.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzona zmiana nie ma wpływu na postępowania, które prowadzone są na miniPortalu. Jeśli postępowanie założone było przed modyfikacją, to szyfrowanie
i odszyfrowanie ofert  będzie przebiegało na nowych zasadach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przedstawionymi w instrukcji obsługi.

Przejdź do góry strony