Zapraszamy na konferencje UZP pt. „NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Zapraszamy do udziału w konferencjach na temat ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w różnych miastach Polski.

Przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju oraz Prokuratorii Generalnej RP zaprezentują nowe przepisy, zwracając uwagę na najważniejsze zmiany, jakie nastąpią w procedurach udzielania zamówień publicznych po wejściu w życie ustawy.

Zakres tematyczny wszystkich konferencji jest tożsamy (szczegółowe zagadnienia merytoryczne określa program).

Zgłoszenia udziału w jednej z konferencji należy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

Konferencje adresowane są przede wszystkim do przedstawicieli zamawiających i wykonawców zaangażowanych w proces przygotowania i prowadzenia zamówienia publicznego.

Udział w konferencjach jest nieodpłatny.

Formularz naboru – KRAKÓW - 17 stycznia 2020

Formularz naboru – LUBLIN - 27 stycznia 2020

Formularz naboru – SOPOT - 28 lutego 2020

Formularz naboru – WROCŁAW - 9 marca 2020

PROGRAM konferencji w Krakowie, Lublinie, Sopocie i Wrocławiu

Formularz naboru – WARSZAWA - 26 marca 2020

PROGRAM konferencji w Warszawie

Przejdź do góry strony