Zamówieniowy rok 2021

Ostatni dzień roku sprzyja podsumowaniom minionych 12 miesięcy. My również, z perspektywy Urzędu Zamówień Publicznych, postanowiliśmy spojrzeć na miniony rok w zamówieniach publicznych.  Niewątpliwie był to czas wielu wyzwań. Wdrażaniu fundamentalnych zmian w systemie zamówień publicznych towarzyszyła pandemia koronawirusa i wszystkie ograniczenia z nią związane. Rok 2021 to pierwszy rok obowiązywania nowego Prawa zamówień publicznych. Obok nowych regulacji dotyczących trybów udzielania zamówień publicznych, kluczową zmianą, która pojawiła się wraz z wejściem w życie ustawy było wprowadzenie pełnej elektronizacji uwzględniającej również  postępowania poniżej progów unijnych. Zmiana ta oznacza, że ponad 80% postępowań prowadzonych dotychczas ”papierowo” zmieniło sposób procedowania na elektroniczny.

Co nas niezwykle cieszy, statystyki za pierwsze 11 miesięcy pokazują, że wszczęto podobną liczbę postępowań, co w tym samym okresie 2020 r. Co równie ważne nie zmniejszyła się średnia liczba składanych ofert, a więc wykonawcy również przekonali się do elektronicznej formy składania ofert. Taki stan rzeczy może cieszyć, również z uwagi na fakt, że na nową zamówieniową rzeczywistość nałożyły się wyzwania związane z organizacją pracy w trakcie pandemii koronawirusa.

Mówiąc o roku 2021 nie można pominąć dynamicznego postępu w pracach nad Platformą e-Zamówienia. Wraz z 1 stycznia 2021 oddany został do użytku nowy Biuletyn Zamówień Publicznych, a w następnych miesiącach Platforma zyskiwała kolejne moduły, w tym kluczowy moduł składania ofert i wniosków (MOW). Obecnie jesteśmy w trakcie trwania pilotażu tego rozwiązania, w ramach którego prowadzone są postępowania, których skutkiem jest zawarcie umowy o zamówienie publiczne.

Rok 2021 to również rekordowy rok pod względem rozpatrywania odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą. Izba rozpoznała blisko 4000 odwołań! Rekordowy wpływ odwołań w połączeniu z wyzwaniami pandemicznymi i presją związaną ze sprawnym rozstrzyganiem spraw  spowodowały, że członkowie KIO stanęli przed bardzo trudnym zadaniem. Dane na ten moment wskazują, że Izba zdała ten test i cały czas jest liderem wśród organów orzekających w Polsce. Ten znakomity wynik to zasługa zarówno wzmożonej aktywności orzeczniczej, jak i usprawnień organizacyjnych.

Ostatnie 12 miesięcy upłynęło również pod znakiem niespotykanej w historii Urzędu aktywności w zakresie organizowanych przez Urząd działań edukacyjnych (szkolenia, warsztaty, konferencje) oraz publikacji Urzędu. Na szczególną uwagę zasługuje Komentarz do Prawa zamówień publicznych przygotowany po raz pierwszy w historii w całości przez pracowników Urzędu Zamówień Publicznych, którzy od samego początku byli zaangażowani w prace nad nowym Pzp. Cieszymy się i dziękujemy za otrzymane od Państwa liczne sygnały doceniające wartość merytoryczną Komentarza.

Niezmiennie kontynuujemy naszą pracę w ramach grup roboczych z przedstawicielami różnych branż. Efektem tych prac była w tym roku publikacja Rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na zestawy komputerowe oraz kolejny tom Rekomendacji w zakresie zamówień na systemy informatyczne. Głęboko wierzymy, że przyświecająca pracom naszych grup roboczych dewiza „od praktyków dla praktyków” stanowi wyznacznik publikacji wartościowych i pomocnych dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.

Ostatni dzień roku to również dobry moment, aby wskazać na projekty, które skupią naszą uwagę przez kolejne 12 miesięcy.

Kluczowym zadaniem dla funkcjonowania systemu zamówień publicznych jest dokończenie budowy platformy e-Zamówienia. Na obecną chwilę pierwotnie założony termin oddania całej Platformy – 15 lipca 2022 r.  – nie jest zagrożony. Wcześniej, bo już 10 stycznia 2022 r. zaplanowane jest udostępnienie modułu sprawozdań, w późniejszych terminach – API oraz komponentu ogłoszeń zamówień powyżej progów unijnych. Później, w drugim kwartale 2022 r. ruszy moduł monitorowania i analiz. To moduł niezwykle istotny dla wszystkich, gdyż dzięki niemu będziemy mieli dane w czasie rzeczywistym, co pozwoli na bieżące monitorowanie sytuacji na rynku.

Finiszowi prac nad budową Platformy e-Zamówienia towarzyszyć będą prace związane z procesem elektronizacji Krajowej Izby Odwoławczej. Na początek wdrożymy na kilku salach rozpraw elektroniczny protokół oraz podejmiemy prace koncepcyjne związane z elektronizacją procesu odwoławczego. Chcemy, aby tak jak proces udzielania zamówień publicznych przeszedł technologiczną rewolucję, również proces odwoławczy, mógł być prowadzony w formule online.

Kontynuować będziemy naszą pracę w ramach grup roboczych. Przygotowywane są publikacje dotyczące zarówno konkursu w branży architektonicznej oraz zamówień publicznych na wyroby medyczne. Planujemy również inaugurację prac wspólnie ze środowiskiem akademickim w zakresie zamówień publicznych dotyczących prac badawczych i rozwojowych.

Rok 2022 będzie również czasem wdrażania polityki zakupowej Państwa, w którym to wdrożeniu  istotna rola została przewidziana dla  Urzędu.

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim Państwu za współpracę w 2021 roku. Dziękujemy za Państwa głosy, opinie, za niezliczoną liczbę dyskusji na wielu forach, a także za inspirujące pomysły, które bezpośrednio wpływają na codzienną działalność Urzędu. Dziękujemy również za dzielenie się z nami Państwa wiedzą i doświadczeniem. Wierzymy, że we wszystkich kontynuowanych, jak i nowych aktywnościach również będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i zaangażowanie.

Przejdź do góry strony