Zamówienia publiczne na systemy informatyczne – pierwszy tom rekomendacji

Oddajemy w Państwa ręce I tom Rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. Dokument zawiera praktyczne wskazówki dotyczące  działań, jakie Zamawiający powinien rozważyć na etapie planowania i przygotowywania postępowania dotyczącego systemu informatycznego, jak również wpływu decyzji inicjujących proces zakupowy na dalsze losy postępowania.

Przygotowując Rekomendacje, postawiliśmy sobie jako cel, aby dokument służył Państwu na co dzień, a nie był tylko kolejną pozycją w podręcznej biblioteczce. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy znakomitych ekspertów - przedstawicieli branży informatycznej w ramach grupy roboczej ds. systemów informatycznych. Dziękuję wszystkim reprezentantom zrzeszeń branżowych, którzy aktywnie włączyli się w prace nad rekomendacjami: z Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Obecnie prace zespołu skoncentrowane są na II tomie - wytycznych dot. formułowania opisu przedmiotu zamówienia dla systemów informatycznych. Mając jednak na celu jak najszybsze podzielenie się z Państwem wypracowanymi materiałami, postanowiliśmy o sekwencyjnym publikowaniu kolejnych tomów Rekomendacji w miarę ich powstawania. Począwszy od tomu II  materiały wchodzące w ich skład będą poddawane konsultacjom publicznym i w tym zakresie będziemy liczyć na Państwa konstruktywne uwagi, które pozwolą na wypracowywanie dokumentów stanowiących istotną, praktyczną pomoc w przygotowaniu postępowań.

Równolegle trwają również prace grupy roboczej ds. zamówień na zestawy komputerowe. Prace te koncentrują się na zaktualizowaniu i poszerzeniu zakresu tematycznego wytycznych z 2010 roku w związku ze zmianami technologicznymi, jakie nastąpiły od czasu wydania ostatnich wytycznych. O efektach prac będziemy informować na bieżąco, przekazując Państwu kolejne dokumenty.

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE PRZED WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SYSTEM INFORMATYCZNY

Przejdź do góry strony