Zamówienia publiczne na systemy informatyczne – konsultacje Rekomendacji

Szanowni Państwo,

Urząd Zamówień Publicznych współpracuje z przedstawicielami branży informatycznej w ramach grup roboczych. Dzisiaj przekazujemy Państwu do konsultacji II tom rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne pn. „OPZ i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system informatyczny”. Dokument jest efektem wspólnych prac grupy roboczej zajmującej się kwestiami zamówień publicznych na systemy informatyczne. W czerwcu 2020 r. opublikowany został I Tom Rekomendacji poświęcony czynnościom przygotowawczym przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system informatyczny.

W pracach grupy roboczej, obok przedstawicieli Urzędu, biorą udział reprezentanci zrzeszeń branżowych, które wyraziły chęć uczestniczenia w tym projekcie. Są to: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych, Izba Gospodarki Elektronicznej.

Bardzo serdecznie dziękujemy Zrzeszeniom, Organizacjom i ich Przedstawicielom za dotychczasowy udział w pracach grupy roboczej i wkład w Rekomendacje.

Kolejnym krokiem jest konsultacja projektu Rekomendacji z szerokim rynkiem uczestników zamówień publicznych, w związku z czym przekazujemy Państwu poniższy dokument z prośbą o zapoznanie się i zgłoszenie ewentualnych uwag do opracowanej treści.

Prosimy o przekazanie uwag do dnia 23 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej konsultacje@uzp.gov.pl.

OPZ i PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SYSTEM INFORMATYCZNY

Przejdź do góry strony