Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs poświęcony zamówieniom publicznym. Od 30 września do 15 października (godz. 10) br. można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą ubiegać się o zamówienia publiczne w Polsce. W puli konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” znajduje się 15 mln zł.

Zwiększenie liczby małych i średnich firm, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać produkty jak najlepszej jakości w konkurencyjnych cenach; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych, które w ubiegłym tygodniu przyjął Senat.

W te cele wpisuje się nowy konkurs PARP w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ projektu 2) POWER.

Projekty powinny zakładać przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie:

  • szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;
  • szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;
  • doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych, o których mowa w pkt. 1-3;
  • doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kompletem informacji dot. konkursu, które znaleźć można pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/zamowienia-publiczne-dla-msp.

Przejdź do góry strony