Zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy

Informujemy, że w Repozytorium Dokumentów dotyczących nowego Prawa zamówień publicznych opublikowany został materiał poświęcony zagadnieniu partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy. Dokument koncentruje się na zmianach jakie nastąpiły wraz z wejściem w życie nowego Pzp, a które dotyczą większego zrównoważenia pozycji stron kontraktu publicznego oraz bardziej partnerskich relacji.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

ZAGADNIENIA PARTNERSTWA I WYRÓWNANIA POZYCJI STRON UMOWY

Przejdź do góry strony