XII Konferencja Naukowa pt.: "Dziś i jutro zamówień publicznych"

PROGRAM KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Konferencji Naukowej pt. „Dziś i jutro zamówień publicznych” organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

Konferencja jest kontynuacją spotkań środowiska naukowego i praktyków zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Składać się będzie z pięciu paneli dyskusyjnych:

  1. Aktualna kondycja systemu zamówień publicznych – podczas panelu poruszane będą zagadnienia dotyczące: spójności Prawa zamówień publicznych i innych aktów normatywnych, w tym np. ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Kodeksem cywilnym i innymi krajowymi aktami prawnymi, które mogą znaleźć zastosowanie przy udzielaniu lub realizacji zamówień publicznych; spójności regulacji krajowych z aktami prawa międzynarodowego, w tym prawodawstwa unijnego.
  2. Wyzwania związane z praktyką udzielania zamówień publicznych – panel poświęcony zostanie aktualnym, interesującym zagadnieniom związanym z planowaniem, udzielaniem i realizacją zamówień publicznych.
  3. Przyszłość zamówień publicznych - dyskutowana tematyka koncentrować się będzie na regulacjach nowego Prawa zamówień publicznych oraz aktualnych kierunkach rozwoju zamówień publicznych w Polsce, Europie (zwłaszcza w Unii Europejskiej) i na świecie.
  4. Konkurencyjność zamówień publicznych – zagadnienia dyskutowane podczas panelu będą dotyczyły konkurencyjności na rynku zamówień publicznych (przyczynach niskiej konkurencyjności, środkach zaradczych).
  5. Profesjonalizacja zamówień publicznych –ta część konferencji  pozwoli na omówienie kwestii związanych ze stanem faktycznym i oczekiwaniami wobec kadr zajmujących się szeroko rozumianym procesem udzielania zamówień publicznych.

Termin i miejsce

7-8 października 2019 r., Olsztyn, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego, ul. Dybowskiego 11.

Opłata konferencyjna:

Koszt uczestnictwa 1 osoby w konferencji wynosi 380 brutto. Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne oraz wyżywienie (przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację w restauracji Hotel Parku). Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

Na prośbę osób zainteresowanych termin wniesienia opłaty konferencyjnej został wydłużony do dnia 2 października 2019 r.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie

ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

48 1030 1986 2700 0000 2488 0163

w tytule przelewu prosimy wpisać: „konferencja UZP UWM, imię i nazwisko Uczestnika”

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy oraz dokonanie we wskazanym wyżej terminie opłaty konferencyjnej.

Zakwaterowanie: uczestnicy proszeni są o zorganizowanie noclegu we własnym zakresie.

Organizatorzy proponują zakwaterowanie w następującym hotelu:

HOTEL PARK, Al. Warszawska 119, tel. 89.524.06.04, email: hpolsztyn@hotelepark.pl

  • pokój 1os. (superior) – 200 zł. (ze śniadaniem) za dobę
  • pokój 2os. (superior) – 230 zł. (ze śniadaniem) za dobę

http://olsztyn.hotelepark.pl/

Jest to specjalna oferta przygotowana dla Uczestników Konferencji i obowiązuje wyłącznie przy rezerwacji dokonanej do 23.09.2019 r. Przy rezerwacji należy podać hasło „Konferencja UZP”. Rezerwacja i opłata za nocleg we własnym zakresie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 458 77 49, 458 77 07 mail: konferencja@uzp.gov.pl

Kontakt w sprawie opłaty konferencyjnej i faktury VAT: m.lubiszewski@uwm.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przejdź do góry strony