Wyniki ankiety dot. profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych

Przekazujemy w Państwa ręce wyniki ankiety dot. profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych oraz dokument prezentujący aktualne i planowane działania Urzędu wspierające profesjonalizację kadr.

W badaniu udział wzięło 825 osób. Ankietę dla zamawiających wypełniły 763 osoby, a dla wykonawców 62.

W ankiecie zamawiający i wykonawcy zostali zapytani m.in. o staż pracy w zamówieniach publicznych, preferowane formy wsparcia, oczekiwany zakres tematyczny działań edukacyjnych, czy udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Wyzwania jakie w najbliższych latach stoją przed systemem zamówień publicznych to profesjonalizacja, dalsza elektronizacja i standaryzacja. W ocenie Urzędu dyskusja o profesjonalizacji – o jej kierunku, tempie i obszarach – jest warunkiem koniecznym dla wykorzystania w pełni pomysłów i rozwiązań przyjętych w uchwalonym w 2019 r. nowym Prawie zamówień publicznych.

Obserwując system zamówień publicznych i dostrzegając różne pomysły czy idee w tym zakresie, zdecydowaliśmy się zacząć proces dyskusji o profesjonalizacji od przeprowadzenia ankiety, w której interesariusze rynku zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, mogli podzielić się swoją opinią w tym temacie. Badanie dostarczyło nam wiedzy na temat oczekiwań osób bezpośrednio stosujących Prawo zamówień publicznych. Jest to dla nas bardzo ważne ponieważ pozwala nam kierunkować nasze przyszłe inicjatywy.

Obok podsumowania wyników ankiety powstał także dokument, który opisuje aktualne i planowane działania Urzędu wspierające profesjonalizację kadr. Zdefiniowaliśmy w nim kluczowych interesariuszy oraz priorytetowe obszary, najistotniejsze naszym zdaniem z punktu widzenia rozwoju potencjału kadr zamówieniowych.

Dzieląc się z Państwem niniejszymi opracowaniami chcielibyśmy, żeby były  one punktem wyjścia do dalszych dyskusji o przyszłości profesjonalizacji. Dalszymi naszymi krokami będą debaty i konsultacje środowiskowe w celu wypracowania ostatecznej strategii profesjonalizacji kadr zamówieniowych. Mamy świadomość, że skuteczność działań wymaga zaangażowania całego środowiska zamówieniowego

Zapraszamy do lektury całego materiału. Liczymy, że aktualny dokument lub jego części spotkają się z zainteresowaniem uczestników systemu i staną się dla nas wszystkich bazą do dalszych dyskusji.

WYNIKI ANKIETY WŚRÓD ZAMAWIAJĄCYCH

WYNIKI ANKIETY WŚRÓD WYKONAWCÓW

DZIAŁANIA PREZESA UZP WSPIERAJĄCE PROFESJONALIZACJĘ KADR

Przejdź do góry strony