"Umowy koncesji na roboty budowlane i usługi - regulacje i praktyka" - nabór na konferencję UZP

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi - regulacje i praktyka”, która odbędzie się 24 września  2019 r. w Warszawie.

Konferencja jest organizowana przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Zgłoszenia – maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji - należy przesyłać za pomocą poniższego formularza elektronicznego. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy 

Program seminarium

Przejdź do góry strony