Szkolenia UZP – dwukrotnie zwiększamy liczbę uczestników

W związku z ogromnym zainteresowaniem dwudniowymi szkoleniami organizowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” Urząd wystąpił do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o zgodę na zwiększenie liczby uczestników szkoleń online z planowanych pierwotnie 25 do 50 osób.

Z radością informujemy, że taką zgodę otrzymaliśmy. Oznacza to, że na szkolenia zostaną zakwalifikowane dodatkowe osoby, które przesyłały już poprawnie wypełnione oryginały zgłoszeń w odpowiedzi na ogłoszenie o rejestracji na pierwsze 6 szkoleń.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie o rejestracji na kolejne szkolenia organizowane od marca br. zostanie zamieszczone na stronie głównej internetowej witryny UZP na początku lutego.

Cieszymy się, że znacznie więcej przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji kontrolnych uzyska wsparcie edukacyjne w zakresie procesu przygotowania i udzielania zamówień publicznych według  nowych przepisów. Naszą troską jest zapewnienie jak największej liczbie chętnych możliwości pogłębienia wiedzy i doskonalenia kompetencji kadr zamówieniowych przy zaangażowaniu naszych najlepszych ekspertów.

Do końca kwietnia 2021 r. zostały zaplanowane 24 dwudniowe szkolenia online. Szczegółowy harmonogram szkoleń i konferencji online jest dostępny na stronie Projektu.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej UZP i udziału w kolejnych wydarzeniach edukacyjnych.

Profesjonalizacja kadr

Przejdź do góry strony