Stosujmy zasady bezpieczeństwa

W związku z przypadkami łamania przez Strony zasad bezpieczeństwa w Krajowej Izbie Odwoławczej, wprowadzonymi w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, zwracamy się do wszystkich Państwa z apelem o ich bezwzględne przestrzeganie.

Zasady bezpieczeństwa opublikowane zostały na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej pod linkami:

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zasady-bezpieczenstwa-w-krajowej-izbie-odwolawczej/zasady-bezpieczenstwa-w-krajowej-izbie-odwolawczej,

https://www.uzp.gov.pl/kio/aktualnosci/zasady-bezpieczenstwa-w-krajowej-izbie-odwolawczej.

Niestety obserwujemy coraz więcej sytuacji, w których przedstawiciele stron i uczestników postępowania odwoławczego lekceważą wprowadzone zalecenia: na korytarzach nie jest przestrzegane utrzymywanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami, osoby poruszają się po siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej bez maseczek ochronnych, na posiedzeniach lub rozprawach, pomimo apeli, pojawiają się wieloosobowe grupy reprezentujących jedną ze stron lub uczestnika postępowania odwoławczego, w windach, pomimo wyraźnych oznaczeń, podróżuje więcej osób niż sugerowana liczba.

To niezwykle niebezpieczne zjawiska, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia wszystkich osób przybywających do Krajowej Izby Odwoławczej, jak również członków Krajowej Izby Odwoławczej oraz pracowników Urzędu Zamówień Publicznych. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie wprowadzonych zasad bezpieczeństwa.

Przez ponad 2 miesiące posiedzenia KIO z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego  były zawieszone. Lekceważące podejście do wprowadzonych zasad i zaleceń, może narazić zdrowie pracowników Urzędu i Członków KIO i w efekcie skutkować obowiązkową kwarantanną, co w konsekwencji spowodowałoby kolejne, niechciane przez wszystkich, opóźnienia w prowadzeniu części postępowań przetargowych. Dlatego jeszcze raz apelujemy do wszystkich Państwa przybywających do Krajowej Izby Odwoławczej o odpowiedzialność i rozwagę.

Przejdź do góry strony