Stosowanie unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi stosowania unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach, o którym mowa w informacji zamieszczonej tutaj, uprzejmie wyjaśniamy, że podstawa wykluczenia wykonawcy wynika bezpośrednio z przepisów art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji można wskazać chociażby ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Przejdź do góry strony