Sprawozdanie Prezesa UZP za 2020 rok przyjęte przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła w dniu 11 sierpnia 2021 r. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r.

W 2020 roku udzielono 135 048 zamówień. Łączna wartość zamówień udzielanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wyniosła 183,5 miliardy złotych. Warto podkreślić, że kolejny rok z rzędu zaobserwowaliśmy rosnącą średnią liczbę ofert przypadającą na postępowanie. W roku 2020 wartość ta wyniosła 2,78 oferty, przy wskaźniku 2,48 w roku 2019 i 2,24 w roku 2018. Cieszy również, że w 62% postępowaniach złożono więcej niż 1 ofertę (59% postępowań w roku 2019 i 57% w roku 2018). Dane te wskazują, że systematycznie rośnie konkurencyjność rynku zamówień publicznych.

Zachęcamy do lektury całego Sprawozdania, które można znaleźć pod poniższym linkiem.

SPRAWOZDANIE PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Przejdź do góry strony