Senat przyjął ustawę bez poprawek

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Senat nie wprowadził poprawek do ustawy.

Tym samym Ustawa trafi teraz na biurko Prezydenta.

Przejdź do góry strony