Sejm uchwalił zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych

Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W głosowaniu nad całością projektu, "za" zagłosowało 279 posłanek i posłów, "przeciw" - 131, a 40 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

Przejdź do góry strony