Rok 2020 w liczbach

W nawiązaniu do podsumowania roku 2020 opublikowanego pod koniec grudnia, przekazujemy Państwu pierwsze liczbowe dane dotyczące rynku zamówień publicznych w roku 2020.

Dane jasno pokazują, że z wyjątkiem (małego spadku) ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, w najważniejszych liczbowych sumarycznych statystykach związanych z funkcjonowaniem rynku zamówień publicznych obserwujemy istotne wzrosty.

Dane na poniższym wykresie to jedynie wstęp do szerszej analizy, do której okazją będzie publikacja Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych za rok 2020.

Rok 2020 w liczbach

Przejdź do góry strony