Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Prawie zamówień publicznych

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Tym samym zakończony został etap rządowych prac nad projektem i trafi on teraz do rozpatrzenia przez Sejm RP.

Zgodnie z art.123 Konstytucji, Rada Ministrów uznała uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, co oznacza skrócenie terminów na procedowanie ustawy przez obie Izby Parlamentu oraz przez Prezydenta RP.

Link do informacji na stronie KPRM

Przejdź do góry strony