Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

9 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa trafi teraz do prac w Parlamencie.

Nowe Prawo zamówień publicznych ma zastąpić dotychczasowe Pzp, uchwalone w 2004 roku. Kilkadziesiąt nowelizacji od czasu uchwalenia ustawy spowodowało, że przestała być ona czytelna, a rozwiązania w niej zawarte w coraz mniejszym stopniu odpowiadają wyzwaniom współczesności. Dlatego też kształt projektu nowej ustawy jest wynikiem szerokich konsultacji z przedstawicielami wszystkich grup interesariuszy rynku zamówień publicznych. W toku rządowych prac nad projektem, nowe Prawo Zamówień Publicznych zyskało m.in. pozytywną ocenę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, a także akceptację Rady Dialogu Społecznego.

Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w szczególności:

  • Rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
  • Wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
  • Zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
  • Zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
  • Większa transparentność postępowań;
  • Zaproponowanie mechanizmu pozasądowego  rozwiązywania sporów;
  • Zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Przyjęcie ustawy przez Radę Ministrów oznacza, że projekt zostanie skierowany do prac w Parlamencie. Informacje dotyczące dotychczasowego przebiegu prac nad nową ustawą znaleźć można na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Prezes UZP Hubert Nowak oraz Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej w trakcie dzisiejszego briefingu prasowego Prezes UZP Hubert Nowak w trakcie dzisiejszego briefingu prasowego

Przejdź do góry strony