Prezentacja nowej ustawy w Polsko - Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej

28 czerwca 2019 r. p. Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zaprezentował członkom Komisji ds. zamówień publicznych Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo - Handlowej regulacje projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ważne z perspektywy przedsiębiorców ubiegających się o publiczne kontrakty. Spotkanie umożliwiło również dyskusję i wymianę doświadczeń w zakresie dotychczasowej praktyki oraz aktualnych zagadnień. Wpisuje się ono w realizowany przez Urząd dialog z uczestnikami rynku zamówień publicznych służący jak najlepszemu, uwzględniającemu oczekiwania różnych interesariuszy, kształtowaniu tego obszaru.

Przejdź do góry strony