Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany

Urząd Zamówień Publicznych po raz kolejny aktywnie uczestniczy w konferencjach  „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany, mających na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP.

Partnerami strategicznymi tegorocznego cyklu są Bank Gospodarstwa Krajowego i PKO Bank Polski. W akcję zaangażowały się również: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Zamówień Publicznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu.

Cykl obejmuje 20 spotkań realizowanych na przełomie maja i czerwca b.r.  w większych miastach w Polsce. Uczestnicy dowiedzą się na nich o gwarancjach jakie daje im Konstytucja Biznesu i uprawnieniach jakie przysługują im podczas kontroli. Osoby przymierzające się do założenia firmy usłyszą z jakich ulg i uprawnień mogą skorzystać, a mali przedsiębiorcy poznają zasady korzystania z Małego ZUS-u. Wszyscy będą mogli poznać funkcjonalności Punktu Informacji Przedsiębiorcy oraz dowiedzieć się jakie sprawy można online załatwić w CEiDG, dodatkowo – jak sprawdzić wiarygodność płatniczą kontrahenta czy przyspieszyć załatwienie swojej sprawy w urzędzie. Podczas spotkań omówione zostaną również praktyczne ułatwienia wprowadzone w Pakiecie MŚP, znaczenie regulowania sukcesji w firmach, zagadnienia zamówień publicznych oraz korzyści płynące ze skrócenia okresu przechowywania i elektronizacji akt pracowniczych. Przedstawione będą też zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych weźmie udział w konferencjach w następujących miastach i terminach:

Kielce 15.05.2019

Gdańsk 16.05.2019

Kraków 17.05.2019

Rzeszów 20.05.2019

Lublin 23.05.2019

Szczegółowy harmonogram spotkań oraz informacje na temat konferencji i zmian dla firm można znaleźć na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl Tam też znajduje się formularz zgłoszeniowy, który trzeba wypełnić, żeby wziąć udział w konferencji w dogodnym dla siebie terminie i miejscu.

Zapraszamy do udziału.

Przejdź do góry strony