Podziel się swoją opinią

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety poświęconej profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych.

Temat dalszej profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych to jedno z kolejnych wyzwań jakie stawia przed sobą Urząd Zamówień Publicznych. Mając na uwadze, że jakość i efektywność zamówień publicznych oraz sprawność procedowania są wypadkową kompetencji osób zaangażowanych w udzielanie zamówień ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków, sprzyjających dalszemu doskonaleniu umiejętności i podnoszeniu poziomu wiedzy. Dążąc do wsparcia Państwa w powyższym, a także chcąc poznać Państwa oczekiwania i potrzeby dotyczące profesjonalizacji kadr, przygotowaliśmy ankietę adresowaną zarówno do zamawiających, jak i przedsiębiorców.

Analiza wyników badania pozwoli Urzędowi Zamówień Publicznych uzyskać informację czy Państwa zdaniem aktualny poziom profesjonalizacji jest na wystarczającym poziomie i czy należy dalej profesjonalizować uczestników rynku zamówień publicznych. Wnioski z ankiety pozwolą również na  inicjowanie przez Urząd  właściwych działań odpowiadających oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych.  Przyczyni się również do zdefiniowania ewentualnego oczekiwanego modelu kompetencji kadr zaangażowanych w proces zamówieniowy.

Aby w sposób pełniejszy poznać oczekiwania i potrzeby uczestników rynku, przygotowane zostały dwa zestawy pytań – dla Zamawiających i Wykonawców.

Ankieta dla Zamawiających

Ankieta dla Wykonawców

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5-10 minut.

Na odpowiedzi czekamy do 28 lutego br.

Przejdź do góry strony