Podziel się swoją opinią!

Serdecznie zapraszamy Zamawiających i Wykonawców do wypełnienia ankiety dotyczącej systemów wspierających proces elektronizacji udzielania zamówień publicznych. Celem badania ankietowego jest uzyskanie opinii na temat funkcjonujących obecnie narzędzi oraz zebranie informacji związanych z potrzebami i oczekiwaniami uczestników rynku zamówień publicznych dotyczących procesu komunikacji elektronicznej w procesie udzielenia zamówienia publicznego.

Ankieta jest przeprowadzana przez Urząd Zamówień Publicznych i jest kierowana do:

1. Zamawiających udzielających zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp – Badanie satysfakcji – Zamawiający

2. Wykonawców składających oferty – Badanie satysfakcji - Wykonawcy

Prosimy o wypełnienie formularza właściwego dla Państwa roli w systemie zamówień publicznych. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5-10 minut. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 31 grudnia 2019 r.

Zachęcamy do podzielenia się swoją opinią w ww. zakresie. Państwa aktywny udział pomoże w uzyskaniu reprezentatywnych danych na temat ewentualnych problemów oraz kierunków dalszego rozwoju elektronicznych narzędzi.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!

Fundusze Europejskie

Przejdź do góry strony